Posts Tagged ‘Avocatul Elevului’

Funcţia de Avocat al Elevului

miercuri, iunie 11th, 2014

Picture1Avocatul Elevului este un proiect al APDD Agenda 21 având ca parteneri MECTS si Reprezentanta UNICEF în România. Scopul acestui proiect este promovarea unei culturi democratice şi a drepturilor elevului în şcoală.

Obiectivele proiectului sunt:

  • educarea elevilor pentru cunoasterea drepturilor
  • crearea unui context favorabil in scoli
  • cooperarea dintre profesori si elevi pentru imbunatatirea climatului de munca in scoala si a relatiilor dintre elevi sau profesori – elevi
  • identificarea situatiilor de incalcare a drepturilor elevului
  • consolidarea relatiei dintre elevi/parinti si conducerea scolii
  • medierea conflictelor si monitorizarea solutiilor

În multe cazuri, Consiliile elevilor nu îşi cunosc rolul, elevii sunt implicaţi în probleme minore, iar dreptul elevilor la opinie şi participare este, dacă nu încălcat, neglijat şi neluat în seamă. Din această perspectivă, Avocatul Elevului propune crearea unei instituţii în fiecare liceu, instituţie care să vegheze la respectarea drepturilor elevilor în şcoală. Elevii vor colabora cu cadrele didactice şi Consiliul de administraţie al şcolii pentru cunoaşterea şi recunoaşterea drepturilor, a responsabilităţilor care le revin elevilor, dar şi pentru identificarea celor mai adecvate soluţii pentru cazurile de încălcare a drepturilor elevilor în şcoală, comunitate sau familie. Avocatul elevului este, aşadar, o instituţie la care elevii (copiii) pot apela ori de câte ori se simt ameninţaţi în ceea ce priveşte încălcarea unui drept al lor.

Şcoala de vară este menită să asigure pregătirea reprezentanților Consiliului Național al Elevilor și a președinților departamentelelor avocatul elevului de la nivelul consiliilor județene ale elevilor pentru a înțelege fundamentele proiectului și a desfășura activități conforme cu principiile și metodologia dezvoltate pe parcursul celor 4 ani de derulare a proiectului. În cadrul şcolii se vor organiza sesiuni de formare pe drepturile copilului, cu sprijinul unor formatori, experţi în domeniul drepturilor copilului, ateliere de creație menite să propună metode alternative de promovare a drepturilor copilului în şcoli. Programul școlii va cuprinde totodată transferul de know- how și bune practici referitoare la identificarea cazurilor de încălcare a drepturilor, metodologia solutionarii lor, iniţiative menite să promoveze drepturile omului/ale copilului în şcoli, conlucrarea cu cadrele didactice şi conducerea şcolii, conlucrarea cu comunităţile locale, obstacole şi modul în care au fost depăşite.

Prezentare PowerPoint: Avocatul elevului

av1

av2